Πολιτική Πωλήσεων

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, όπως αναφέρονται στην παρούσα σελίδα του δικτυακού τόπου), οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.  Για την υπαναχώρηση απαιτείται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της ιστοσελίδας  (sale@magbox.gr) και  η συμπλήρωση και αποστολή του Eντύπου Υπαναχώρησης που θα αποστέλλεται με τα προϊόντα. Αφού ενημερωθούμε για την αίτηση επιστροφής της παραγγελίας ή μέρους αυτής και την αποδεχθούμε, θα σας σταλεί email με τις οδηγίες επιστροφής.

Σε περίπτωση που δεν ενημερωθούμε γραπτώς για την Αίτηση Υπαναχώρησης και επιστραφούν τα προϊόντα χωρίς να είμαστε ενημερωμένοι, αυτά δε θα παραλαμβάνονται από εμάς ή θα επιστρέφονται στην διεύθυνση αποστολής με χρέωση του παραλήπτη.
Για να γίνει αποδεκτή η αλλαγη, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, ανοιχτεί ή φθαρεί, και να συνοδεύονται απαραιτήτως από το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Δεν μπορείτε να επιστρέψετε βιβλία ή προϊόντα των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί.

Αφού ενημερωθούμε για την αίτηση επιστροφής της παραγγελίας ή μέρους αυτής και την αποδεχθούμε, θα σας σταλεί email με τις οδηγίες επιστροφής.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε τα προϊόντα. Αποτελεί δική σας ευθύνη η απόδειξη της εμπρόθεσμης ενημέρωσης της εταιρείας μας και του χρόνου άσκησης του δικαιώματός σας.