Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Mε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 Η εταιρεία με την επωνυμία «Edits & Mags Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με έδρα Ιφιγενείας 47, 14122 Νέα Ιωνία Αττικής, τηλ. 2106871000 ΑΦΜ 801143453(εφ’ εξής «Εταιρεία» ή «εμείς»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; 

Οποιοδήποτε στοιχείο πληροφορίας συνδέεται με ένα άτομο (Το Υποκείμενο των δεδομένων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίησή του, αποτελεί σύμφωνα με το νόμο προσωπικό δεδομένο. Για παράδειγμα, όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, τραπεζικός λογαριασμός , e-mail, ip διεύθυνση κ.α. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το αν μία πληροφορία είναι προσωπικό δεδομένο θεωρείστε ότι είναι προσωπικό δεδομένο

 • Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; 

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στα παρακάτω:

 • Φυλετική ή εθνική προέλευση,
 • Πολιτικά φρονήματα η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
 • Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
 • Φυσικές, φυσιολογικές , Ιατρικές ή γενετικές πληροφορίες,
 • Κοινωνική του πρόνoια , Ερωτική ζωή
 • Ποινικές διώξεις και καταδίκες του ατόμου.
 • Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; 

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

 • Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε; 

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies, τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.

Δεδομένα Ταυτοποίησης : Ονοματεπώνυμο,  ΑΦΜ, IP Address

Δεδομένα Επικοινωνίας : διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Φωτογραφικό Υλικό : Φωτογραφίες , Βίντεο από εκδηλώσεις και συμμετοχή σε εκπομπές.

Δεδομένα απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών της εταιρείας μας: Πληροφορίες απαραίτητες για την την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας μας ή την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς , εκδηλώσεις και εκπομπές.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies

 • Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;  

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας. Παρόλα αυτά έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεση σας.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.

• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.

• Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

 • Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα/σχόλια/παράπονα που υποβάλλετε ενδεικτικά μέσω τηλεφώνου, e-mail &  φορμών επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή σε εκπομπές & εκδηλώσεις :  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για την συμμετοχή σας σε εκπομπές , διαγωνισμούς, τηλεπαιχνίδια και εκδηλώσεις
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η Εταιρεία,  σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, με τα νέα μας και το πρόγραμμά μας.
 • Διαχείριση Web Site : H Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας για την διαχείριση του ιστοτόπου και των αντίστοιχων συνδεόμενων εφαρμογών
 • Στατιστικές πληροφορίες : Παροχή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων σε τρίτους, για τα οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.
 • Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να διαφημιστείτε
 • Εύρεση Εργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην Εταιρεία καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; 

Η Εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες από καιρού εις καιρόν επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

 • Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας; 

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

α) να τηρούν εχεμύθεια, 

β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

γ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, 

δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 • Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας; 

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του. 

Τα δεδομένα σας για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και εκπομπές, διατηρούνται από δύο (2) μήνες έως και ένα (1) χρόνο, αναλόγως του σκοπού συλλογής τους και του χρόνου λήξεως έκαστου διαγωνισμού σύμφωνα με τους επιμέρους όρους ή όπως σας γνωστοποιείται για καθένα εξ αυτών, εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε την διατήρησή τους για λιγότερο χρονικό διάστημα ή και την διαγραφή τους 

Τα βιογραφικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω email για εργασία στην Εταιρεία τα διατηρούμε για τρία (3) χρόνια , εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε την διατήρησή τους για λιγότερο χρονικό διάστημα ή και για διαγραφή τους 

 • Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; 

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τα οποία συνεχώς βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. σε άλλην εταιρεία).

 • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. 
 1.  Cookies

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ζητάνε άδεια για να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας.

Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση με των cookies, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολιτική για τα Cookies

 1. Πως μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου;

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας στην εταιρεία μας , μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Edits & Mags Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία στην ταχυδρομική διεύθυνση Ιφιγενείας 47 , 14122  Νέα Ιωνία Αττικής , τηλ  2106871000 ,  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή και στο Φαξ 2106871001 καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]).

 1. Εάν είμαι κάτω των 16 Ετών;

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την άδεια γονέα / κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών να μας παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς τη συναίνεση αυτή.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας; 

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας; 

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Αιτήματός σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο τηλ. 2106871000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]