Έλα να μάθουμε για το Πάσχα

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό υλικό για γονείς – κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.
Στηρίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης η οποία αξιοποιεί τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.

9,90

Παράδοση σε 1-7 ημέρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να αποτελέσει ένα υποστηρικτικό υλικό για γονείς – κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης η οποία αξιοποιεί τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Το διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο περιλαμβάνει πέντε κατευθύνσεις γνωστικές περιοχές
  • α) Παιδί και γλώσσα, δραστηριότητες που σχετίζονται με τον γραπτό και τον προφορικό λόγο.
  • β) Παιδί και μαθηματικά, δρ αστηριότητες λογικομαθηματικής σκέψης.
  • γ) Παιδί και δημιουργία και έκφραση, δραστηριότητες μουσικής, εικαστικών, φυσικής αγωγής, δραματικής τέχνης.
  • δ) Παιδί και περιβάλλον, ανάπτυξη εννοιών από τον κοινωνικό και φυσικό κόσμο.
  • ε) Παιδί και πληροφορική
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν στο βιβλίο προτείνεται να γίνονται με τη βοήθεια του ενήλικα και προϋποθέτουν κλίμα εμπιστοσύνης –συνεργασίας – αποδοχής εκ μέρους του ενήλικα και ταυτόχρονα επιβράβευση και ενθάρρυνση της εκάστοτε προσπάθειας του παιδιού.